Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Dofinansowanie dożywienia w ramach programu Pajacyk INFORMACJA DLA NGO

Wersja dla słabowidzących:

business-4271251 1280Pajacyk to program dożywiania dzieci prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną. Jego celem jest wspieranie dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpęczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej pod adresem https://www.pajacyk.pl/#problem-glodu