Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konkurs plastyczny "Rodzic Na Zastępstwo"

Wersja dla słabowidzących:

nagrody za wykonanie prac plastycznych do konkursu Rodzic na zastepstwoPromocja rodzinnych form pieczy zastępczej stanowi ciągłe wyzwanie dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w skali całego kraju. Wyzwanie to polega nie tylko na pozyskiwaniu nowych kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych ale także na budowaniu pozytywnego wizerunku rodziny w oczach podopiecznych różnych form pieczy zastępczej.
Mając powyższe na uwadze Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił konkurs plastyczny na wykonanie plakatu na temat „RODZIC na ZASTĘPSTWO", realizowanego w ramach kampanii promocyjno – informacyjnej dotyczącej promowania rodzicielstwa zastępczego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu rozpowszechniło informację o konkursie wśród wychowanków instytucjonalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego.
W efekcie 7 podopiecznych Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Wilczkowie zostało wyróżnionych dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi za wykonanie prac plastycznych.

Serdecznie gratulujemy!