Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

I Powiatowy Dzień Seniora

Wersja dla słabowidzących:

W dniu 14 listopada 2019 r. w Zajeździe Banderoza, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora, odbył się „ I Powiatowy Dzień Seniora". Inicjatorem spotkania był Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Uroczystość była okazją do wyróżnienia i złożenia podziękowań osobom, na których pomoc i wsparcie Uczestnicy Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich mogą liczyć w codziennym pokonywaniu swoich słabości i barier.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pan Wiesław Zając - członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Pani Anna Żygadło - Sekretarz Powiatu Wrocławskiego oraz Radni Powiatu Wrocławskiego: Pan Piotr Chmurzyńskim - Przewodniczący Rady, Pan Janusz Gargała - Wiceprzewodniczący Rady, Pan Hieronim Kuryś, Pan Miłosz Szczurowski, Pan Józef Żygadło. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie: Burmistrz - Pan Łukasz Zbroszczyk, Zastępca Burmistrza - Pani Katarzyna Łapińska - Szymańska oraz Sekretarz - Pani Monika Kwil-Skrzypińska. Na uroczystości obecni byli dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych: Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Urszula Przybyłek - Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich wraz
z Zastępcą tego Centrum - Panią Aleksandrą Jabłońską oraz Pan Bogusław Jakowczyk - Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kątach Wrocławskich.
Po oficjalnym powitaniu gości, w swoich przemówieniach, życzenia zgromadzonym seniorom złożyli: Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Pan Piotr Chmurzyński, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Pan Łukasz Zbroszczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich Pani Izabela Senk oraz Przewodnicząca Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kątach Wrocławskich Pani Elżbieta Drab.
Następnie Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprezentowała działalność Powiatowego Klubu Seniora i złożyła seniorom, z okazji ich święta, najlepsze życzenia.
Podczas uroczystości wręczono podziękowania osobom, które podejmując różnego rodzaju działania na rzecz Uczestników Powiatowego Klubu Seniora pomagają im w codziennej aktywizacji. Za m.in.: inicjatywę utworzenia, wsparcie działań na rzecz aktywizacji osób starszych, za wsparcie finansowe, zaangażowanie i wkład w rozwój Powiatowego Klubu Seniora zostali wyróżnieni i podziękowania otrzymali: Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pan Piotr Chmurzyński - Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Wręczenie podziękowań było również okazją do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

1111

DSC 0049

DSC 0087

DSC 0120

DSC 0132

DSC 0141

DSC 0160

DSC 0183

DSC 0212

DSC 0240