Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

SPOTKANIE Z EMERYTAMI, RENCISTAMI I INWALIDAMI Z SIECHNIC I ŻÓRAWINY

Wersja dla słabowidzących:

Zdjęcie przedstawia przemowę Pana Andrzeja Szawana - Starostę Powiatu WrocławskiegoDnia 23 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Siechnice", mające na celu integrację seniorów pochodzących z dwóch gmin naszego Powiatu – Siechnic i Żórawiny, zorganizowane w ramach zadania pn.: „Spotkajmy się w Powiecie Wrocławskim".

W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Szawan – Starosta, Paweł Wardęga – Sekretarz, Barbara Kosterska – Radna Powiatu Wrocławskiego, Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Grzegorz Miś – Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz zaproszeni goście, którzy mieli możliwość zapoznania się ze strukturą funkcjonowania urzędu oraz realizowanymi zadaniami.

W pierwszej części spotkania Magdalena Kuźnicka przedstawiła zebranym multimedialną prezentację dotyczącą zadań realizowanych przez Centrum i rodzajów wsparcia oferowanego dla osób niepełnosprawnych. Prezentacja zawierała także zagadnienia o pieczy zastępczej, Dyżurnym Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie, o zatrudnieniu oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również licznych projektach realizowanych przez Centrum skierowanych m.in. do seniorów.

Następnie goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Grzegorza Misia, który omówił realizowane przez siebie zadania. Jednocześnie zachęcał wszystkich do uczestnictwa i korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach rozpoczynającego się jesienią cyklu spotkań z mieszkańcami w gminach Powiatu Wrocławskiego.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, w gronie ponad 80 osób.

spotkanie stowarzyszenia w starostwie - zdjcie przedstawia przybyłych goci

spotkanie stowarzyszenia w starostwie - podziękowania