Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

SZKOLENIE KADR POMOCY SPOŁECZNEJ

Wersja dla słabowidzących:

Resized 20191025 100410W dniu 25 października 2019 r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, odbyło się kolejne szkolenie dla gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego w ramach projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego". Tematem szkolenia było „Współdziałanie PCPR i OPS na rzecz wsparcia rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej".
Pani Malwina Lech oraz Pani Joanna Osada – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – podzieliły się z uczestnikami szkolenia swoją wiedzą i doświadczeniem w tematyce rodzinnej pieczy zastępczej, tj. m.in.: przyczyn umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, opiniowania kandydatów i wymogów formalnych ustanawiania rodzin zastępczych oraz praw i obowiązków rodziców biologicznych względem ich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.


Szkolenie stało się przestrzenią dla wymiany doświadczeń między pracownikami PCPR, a pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin z OPS. Poruszane kwestie dały początek ciekawym dyskusjom na temat wsparcia rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej.
Ostatnie szkolenie w tym cyklu odbędzie się 10 grudnia 2019 r., na które serdecznie zapraszamy.

 Resized 20191025 100432  Resized 20191025 100502