Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Projekt "Postaw na aktywność" - trening kompetencji i umiejętności społecznych Stronie Śląskie

Wersja dla słabowidzących:

logo grantodawców i realizatorów projektu

W dniach od 11 lipca do 17 lipca 2013 r. w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) odbył się wyjazdowy trening „ Umiejętności i kompetencji społecznych” w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach mających na celu rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu.

Przeprowadzony trening miał na celu m.in. budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań.

Na zakończeniu szkolenia uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w ramach odbytego kursu.

 Uczestnicy projektu podczas spotkania grupowegoZdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w warsztatach grupowych

Osoby uczestniczące w warsztatach grupowych