Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

SZKOLENIE KADR POMOCY SPOŁECZNEJ

Wersja dla słabowidzących:

1W dniu 6 września 2019 r., na terenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, odbyło się szkolenie dla pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego pt.: „Instytucjonalne formy wspierania rodziny na terenie Powiatu Wrocławskiego", zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w ramach projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego".

W pierwszej części szkolenia Pan Kierownik Bogusław Jakowczyk przedstawił działalność, zadania i cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się, jak wygląda procedura przyjęcia do Domu, zwiedzić jego pomieszczenia, a dodatkowo wysłuchać krótkiego występu muzycznego uczestników.
Następnie Pani Agata Seretna przybliżyła uczestnikom szkolenia formy wsparcia oferowane przez Powiatowy Klub Seniora oraz w ramach Mieszkania Chronionego. Została przedstawiona bogata oferta zajęciowa mająca na celu aktywizację osób starszych, omówiono podejmowane przez Klub inicjatywy i działania. Zostały przedstawione także zadania w zakresie funkcjonowania Mieszkania Chronionego, przeznaczonego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. W trakcie szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z pomieszczeniami zarówno Klubu jak i Mieszkania.
Ostatni blok szkoleniowy dotyczył świadczonych na rzecz mieszkańców Powiatu Wrocławskiego usług w zakresie Interwencji Kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz terapii uzależnień. Zastępca Dyrektora PCPR Pani Magdalena Kuźnicka oraz Pani Joanna Osada przedstawiły uczestnikom szkolenia działalność i cele Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku, Ośrodka Wsparcia-Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Pobiednej oraz podstawowe założenia realizowanych przez Centrum programów wsparcia zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy w rodzinie.
Kolejne szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego w ramach projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" odbędą się już 25 października i 10 grudnia br.

Serdecznie zapraszamy.

2   3   4

5   6   7

8   9   10