Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

120 - lecie istnienia Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich 14 – 15 czerwca 2013 r.

Wersja dla słabowidzących:

Na zdjęciu: Dyrektor PCPR, Dyrektor CAW, Starosta Powiatu Wrocławskiego, pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka im. Świętego Mikołaja w Kątach Wrocławskich W piękny, aczkolwiek wietrzny dzień, 14 czerwca 2013 r. odbyły się obchody 120 – lecia istnienia Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in.: przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych w osobach Pana Antoniego Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i Pana Andrzeja Szawana – Starosty Powiatu Wrocławskiego, przedstawiciele organu prowadzącego placówkę - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz sponsorzy i przyjaciele Domu.

Dyrektor, pracownicy i wychowankowie włożyli wiele serca w przygotowanie tego wydarzenia, przez co zyskało ono wyjątkowy charakter.


W pierwszym dniu uroczystości miało miejsce jubileuszowe sympozjum. Po powitaniu gości Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka wyraziła radość ze spotkania z okazji Jubileuszu, podziękowała za współpracę i przychylność tym wszystkim, którzy przyczynili się do właściwego funkcjonowania Domu, w szczególności władzom Powiatu Wrocławskiego oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Sympozjum zaczęło się od wystąpienia Pana Jerzego Grendy - Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąteckiej, który przygotował historię Domu Dziecka sięgającą roku 1893. W tym roku właśnie, dokładnie w dniu 15 czerwca, w Kątach Wrocławskich oddano do użytku katolicki sierociniec wybudowany za 120 000 marek staraniem Niemieckiego Związku Kombatantów (Deutschen – Krieger – Verband). Miasto nieodpłatnie przekazało działkę pod budowę, na której stanęły 3 budynki. Na początku lat 30 – tych dokupiono sąsiednią parcelę i dobudowano kolejne 3 budynki, salę gimnastyczną i basen. W kolejnych latach zmieniały się nazwy i zarządy. Nadano sierocińcowi świecki charakter, a przyjmowano dzieci katolickie i ewangelickie, gdyż katolicki Centralny Związek Kombatantów przestał istnieć i powołano nowy Deutscher Reichskriegerbund. Dla absolwentek szkoły podstawowej odbywały się tu też kursy prowadzenia gospodarstwa domowego. Sierociniec działał przez okres wojny. W styczniu 1945 r. w związku ze zbliżającym się frontem zakończono ewakuację.

Pani Agnieszka Suska opowiedziała o dziejach placówki po roku 1950. W tym czasie sierociniec pełnił funkcje lazaretu i szpitala. Po wojnie przyjął nazwę Państwowy Dom Małych Dzieci. Kątecki Dom wpisywał się krok po kroku w historię miasta i regionu.

Następnie głos zabrała p. Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą rozwojowi instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w okresie od 1999 r. (reforma administracyjna kraju) do chwili obecnej.

Swoje życzenia i podziękowania dla Pani Dyrektor, wszystkich pracowników oraz wychowanków Domu Dziecka przekazali: Ks. Janusz Jastrzębski – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Starosta, który na ręce Pani Dyrektor złożył również list gratulacyjny.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów była część artystyczna przygotowania przez podopiecznych placówki, którzy przedstawili bardzo gorąco oklaskiwane przez gości widowisko taneczno - muzyczne, a także odsłonięcie nowego zegara umieszczonego na szczycie jednego z budynków Domu Dziecka. Dużą niespodzianką był widok 120 balonów w barwach placówki, które wzbiły się w niebo w chwili odsłonięcia zegara! Nie zabrakło również okolicznościowego, smacznego torta własnoręcznie wykonanego przez Panią Dyrektor Agnieszkę Suska.

Następnego dnia, 15 czerwca 2013 r. obchody 120 – lecia Domu Dziecka zaczęły się od uroczystej Mszy Świętej z udziałem Ks. Janusza Jastrzębskiego w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich w intencji wszystkich zebranych, wychowanków i pracowników.

Na terenie wokół placówki odbył się Festyn dla dzieci, podczas którego swoją twórczość taneczną i wokalną zaprezentowali wychowankowie. Były konkursy, turnieje sportowe, malowanie twarzy, kiermasz prac dzieci, gry i zabawy dla najmłodszych. Podsumowaniem imprezy był występ Zespołu Tańca Ludowego HANKA, który w dużej części tworzą przedsiębiorcy z Kątów Wrocławskich.

Słowa współczesnego polskiego filozofa - Tadeusza Kotarbińskiego, w dniach tak bardzo uroczystych, przemawiają do nas ze szczególną mocą:
"Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości".

 

Przejdź do galerii zdjęć