Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – edycja 2019

Wersja dla słabowidzących:

Logo PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby z niepełno- sprawnością zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego do ubiegania się w 2019 r. o dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością, które mogą uzyskać dofinansowanie do:

  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • kosztów uzyskania prawa jazdy,
  • zakupu, kosztów utrzymania sprawności technicznej oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakupu lub kosztów utrzymania sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką np. dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
  • kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (opłata za naukę - czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego).

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym możliwych obszarów dofinansowań dostępne są w zakładce Niepełnosprawni -> Aktywny samorząd oraz na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz w zakładce Materiały do pobrania.

Wnioski w ramach programu można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu:
a) w ramach Modułu I - w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
b) w ramach Modułu II (dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym) - cykl II (semestr zimowy 2019/2020) – do dnia 10 października 2019 r.

Informacje dotyczące programu można uzyskać również w siedzibie Centrum w Zespole ds. osób niepełnosprawnych, pokój nr 435 oraz pod numerem telefonu (71) 72 22 060.