Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konferencja inaugurująca projekt Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

W dniu 13.06.2013 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich odbyła się konferencja poświęcona nowo powstałemu projektowi Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, realizowanemu przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Kątów Wrocławskich. Projekt ma na celu udzielanie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie informacji na temat przysługujących im praw oraz możliwości korzystania ze specjalistycznej opieki medycznej, w tym rehabilitacji, opieki psychologa, psychiatry, doradcy zawodowego oraz logopedy.

Udział w konferencji inaugurującej projekt CWON wzięli przedstawiciele trzech sektorów: administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie rozpoczęła Pani Ewa Piotrowska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich witając przybyłych gości. Kolejnym punktem programu były występy artystyczne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Program obejmował występ grupy teatralnej oraz muzykoterapeutycznej. Następnie Pani Helena Hanc - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" przedstawiła działalność Stowarzyszenia, a Pani Ewa Piotrowska - założenia projektu CWON. Obie Panie wręczyły podziękowania dla osób i firm wspierających funkcjonowanie Stowarzyszenia. W drugiej części spotkania o charakterze informacyjno-dyskusyjnym kolejni goście omawiali praktyczne aspekty wsparcia i rozwoju osób niepełnosprawnych. Jako pierwsza wystąpiła Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która zaprezentowała działania PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wrocławskiego. W imieniu Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wystąpił Pan Piotr Piechaczyk, który opowiedział o projekcie Trener pracy wspomaganej, mającym na celu otrzymanie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne dyskryminowane na rynku pracy. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pana Łukasza Sikory, który omówił działalność Zakładu Aktywności Zawodowej Celestyn z Mikoszowa.

Po prezentacjach przyszedł czas na część dyskusyjną, której moderowaniem zajęły się Panie Anna Gużda i Sandra Tomaszewska z Regionalnego Ośrodka EFS we Wrocławiu. Podczas dyskusji wyrażono nadzieje na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w związku z licznymi inicjatywami podejmowanymi w ostatnim czasie na ich rzecz w regionie Dolnego Śląska, jak również wskazano na obawy wynikające z malejących środków finansowych na te cele. Jedną z takich inicjatyw jest nowo otwarte Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

IMG 0240

Powitanie gości przez Panie Ewę Piotrowską i Helenę Hanc

IMG 0245

Występy artystyczne uczniów SOSW

IMG 0246

Występy artystyczne uczniów SOSW

IMG 0253

Wręczenie podziękowań

IMG 0268

Wystąpienie Pani Magdaleny Kuźnickiej - Zastępcy Dyrektora PCPR we Wrocławiu

IMG 0270

Prezentacja Pana Piotra Piechaczyka z Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

IMG 0273

Wystąpienie Pana Łukasza Sikory - Zakład Aktywności Zawodowej Celestyn z Mikoszowa

IMG 0280

Uczestnicy dyskusji