Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Spotkanie organizacyjne związane z omówieniem działań realizowanych w ramach projektu „W rodzinie jest MOC” na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

Wersja dla słabowidzących:

IMG 3984Dnia 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie nowo utworzonego Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43c odbyło się zebranie informacyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którego tematem było przedstawienie oferty wsparcia w ramach projektu „W rodzinie jest MOC" dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.
Spotkaniu przewodniczyła Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.


W obradach uczestniczyli:
• Pani Ewa Piotrowska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich,
• Renata Wonskowska - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich,
• Anna Klag-Lazar – Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich,
• Joanna Gierak-Sławek – Terapeuta Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich,
• Violetta Bigda – Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych w Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich,
• Agata Seretna – Starszy terapeuta, opiekun w Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich,
• Marcin Seretny – Dyrektor Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach,
• Katarzyna Koczta – Konsultant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, prawnik w projekcie „W rodzinie jest MOC",
• Joanna Kikoła – Psycholog – Interwent Kryzysowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.


Celem spotkania było zapoznanie zebranych z ofertą bezpłatnych usług pomocy rodzinie i systemu pieczy zastępczej, tj. pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz prawnej, jak również omówienie procedur rekrutowania osób zainteresowanych udziałem w tego rodzaju formach wsparcia. Podczas zebrania zostały wypracowane zasady współpracy pomiędzy instytucjami oraz ustalono terminy dyżurów w siedzibie Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43c dla interwenta kryzysowego oraz prawnika.

IMG 3988