Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich – rekrutacja

Wersja dla słabowidzących:

unia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. została podpisana umowa na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich". Całkowita wartość projektu wynosi 516.610 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych to 487.810 zł, wkład własny - 28.800 zł.

Celem projektu jest realizacja usług i wsparcie systemu mieszkań chronionych. Mieszkanie zostało utworzone w celu realizacji zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej. Udział w nim mogą wziąć osoby, korzystające ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, przede wszystkim usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Łącznie w ramach projektu z pomocy skorzysta 7 osób, które wymagają wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Pobyt w mieszkaniu umożliwia rozwój samodzielności życiowej użytkowników oraz sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych i dla uczestników projektu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o skierowanie do Mieszkania Chronionego, które mieści sie w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43c.