Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

IV ZŁOTA GALA DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wersja dla słabowidzących:

DSC 0135W dniu 26 października 2018 r. na terenie gminy Mietków, w sali Piławskiego Dworu, odbyła się wyjątkowa uroczystość - IV Złota Gala na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego.

Podczas imprezy ogłoszeni zostali laureaci konkursu – osoby i firmy działające na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Organizatorem konkursu oraz uroczystej Gali była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Galę poprowadziła Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pan Marcin Seretny – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i zarazem Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu Opieki św. Józefa w Małkowicach. Na początku przywitali oni zebranych gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele samorządu terytorialnego: Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego – Pan Ryszard Jaroń, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego – Pan Hieronim Kuryś, Radna Powiatu Wrocławskiego – Pani Barbara Kosterska, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Pan Antoni Kopeć, Wójt Gminy Mietków – Pan Adam Kozarowicz, kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, reprezentanci stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, nominowani w konkursie, dyrektorzy szkół specjalnych, członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Tuż po oficjalnym przywitaniu gości Pan Marcin Seretny złożył Staroście Powiatu Wrocławskiego – Panu Romanowi Potockiemu szczególne i serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc w upowszechnianiu dobrych praktyk na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

Następnie nadszedł czas na zaprezentowanie działań Powiatu Wrocławskiego na rzecz osób z niepełnosprawnością zrealizowanych w latach 2014 - 2018. Prelekcję wygłosiła Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. W prezentacji przedstawiła najważniejsze inicjatywy, jakie zrealizował Powiat na przestrzeni minionych lat w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.

W dalszej części scenę zdominowała utalentowana artystka Pani Jadwiga Tomczyńska-Ambroziak, która zachwyciła gości swoim głosem i dźwiękami rzadko spotykanej harfy elektrycznej.

Kolejnym punktem programu było uhonorowanie liderów Powiatu Wrocławskiego, którzy szczególnie wyróżnili się na polu pomocy osobom niepełnosprawnym w latach 2014 - 2018. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 • Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" z Kątów Wrocławskich,
 • Stowarzyszenie Krzyś – Byś Kolorowo Żył" z Kątów Wrocławskich,
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej" z Czernicy,
 • Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych „Siechnice" z Siechnic,
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych SONiCH z Kobierzyc,
 • Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Milejowicach,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich,
 • Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Wierzbicach,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu,
 • Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kątach Wrocławskich,
 • Koło Nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu,
 • Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
 • Fundacja Eudajmonia,
 • Odział Dolnośląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Wyróżnienia wręczył Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego.

Szczególne podziękowania za wkład pracy na rzecz osób niepełnosprawnych przypadły również członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego" został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego.

Nominowani do nagrody byli zgłaszani w dwóch kategoriach: „Osoba"„Darczyńca".

Nagrody laureatom wręczali: Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego – Pan Ryszard Jaroń. Zwyciężczynią konkursu w 2018 roku w kategorii „Osoba" została Pani Magdalena Piechaczyk. Nagrodę w jej imieniu odebrała mama - Pani Aleksandra Radosz. Natomiast córka laureatki odczytała wzruszający list z podziękowaniami za otrzymane wyróżnienie. Zwycięzcą konkursu w 2018 roku w kategorii „Darczyńca" została firma POSCO – PWPC z Biskupic Podgórnych. Nagrodę odebrał Pan Park Young - Dyrektor Administracyjny, Członek Zarządu POSCO-PWPC.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z Małkowic - Pan Ireneusz Goworek, który zaprezentował swój talent wokalny.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych owocnych działań w służbie drugiemu człowiekowi!

Galeria zdjęć