Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wizyta władz samorządu francuskiego na terenie powiatu wrocławskiego

Wersja dla słabowidzących:

DSCF1579W dniach od 3 do 6 czerwca 2018 r. władze Powiatu Wrocławskiego gościły przedstawicieli Departamentu Górnego Renu we Francji. W skład sześcioosobowej delegacji weszli przedstawiciele władz samorządu francuskiego oraz urzędnicy Rady Departamentalnej Górnego Renu.
Współpraca Powiatu Wrocławskiego z Departamentem Górnego Renu trwa od ponad 17 lat. Jej efektem jest realizacja wielu projektów w obszarach m.in. polityki społecznej, ochrony środowiska, gospodarki czy turystyki.


Czerwcowa wizyta francuskich gości w głównej mierze związana była z polityką społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
W ramach prezentacji działań społecznych prowadzonych przez Powiat Wrocławski w dniu 5 czerwca 2018 r. delegaci Departamentu Górnego Renu z Francji odwiedzili:

  • placówki prowadzone przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, tj.: Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz Dom Opieki św. Józefa,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich,
  • Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, zarządzane przez Powiat Wrocławski.

Podczas wizyty w Małkowicach gościom towarzyszył również: Jan Bronś – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego, ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Marcin Seretny – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Monika Kwil-Skrzypińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz Anna Hałys z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.
W trakcie spotkania przedstawiciele obydwu samorządów przedstawili swoje założenia w zakresie polityki społecznej. Wsparcie Powiatu Wrocławskiego związane z pomocą społeczną przedstawiła Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
W dalszej części dnia członkowie delegacji udali się do Pałacu w Krobielowicach na spotkanie z Romanem Potockim – Starostą Powiatu Wrocławskiego, Waldemarem Szczykutowiczem – Wicestarostą Powiatu Wrocławskiego oraz Agnieszką Kosztyło-Pałys – Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
Następnie w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich Francuzi mieli możliwość zapoznania się z systemem instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującym w Powiecie Wrocławskim, który przedstawiła Urszula Przybyłek – p.o. Dyrektora oraz pracownicy Centrum: Anna Kapłon oraz Katarzyna Pacławska. Na zakończenie spotkania wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej zaprezentowali współczesną wersję przedstawienia Czerwony Kapturek.
Goście z Francji wraz z Krzysztofem Dworakiem – Radnym Rady Powiatu Wrocławskiego odwiedzili kompleks budynków Centrum, z których część znajduje się obecnie w fazie przebudowy. Obok funkcjonujących już placówek opiekuńczo-wychowawczych planuje się utworzenie w tym miejscu także Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i Mieszkania Chronionego. Dzięki temu przedsięwzięciu oferta usług społecznych świadczonych przez Powiat Wrocławski ma szansę wzbogacić się o nowe formy wsparcia adresowane głównie do seniorów i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.
Dziękujemy Joannie Brodowskiej za profesjonalne tłumaczenie.

DSCF1469

DSCF1479

DSCF1492

DSCF1506

DSCF1512

DSCF1517

DSCF1565

DSCF1570

DSCF1573

DSCF1575

DSCF1579

DSCF1587

DSCF1592

DSCF1610

DSCF1626