Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

POTRZEBNI WYCHOWAWCY DO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH!

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich poszukuje osób na stanowisko wychowawcy lub młodszego wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Praca w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegająca na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim dzieciom, umowa o pracę.


Wymagania odnośnie kwalifikacji:
1) Wychowawca:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
  • 2-letni staż pracy.

2) Młodszy wychowawca:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kwalifikacje, empatyczne i lubiące pracę z dziećmi zapraszamy do składania ofert.

Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Usług Społecznych, ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel.: 71 316 66 42, 662 256 014