Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

III Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

DSC 0295W dniu 1 grudnia 2017 r. na terenie gminy Mietków, w pięknej sali Piławskiego Dworu miała miejsce szczególna uroczystość. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyła się III Złota Gala na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego.

Podczas uroczystości ogłoszeni zostali laureaci konkursu – osoby i firmy działające na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Organizatorem konkursu oraz uroczystej Gali była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Galę poprowadził Pan Marcin Seretny – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i zarazem Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Na początku przywitał on zebranych gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, reprezentanci stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, członkowie kapituły konkursu, nominowani w konkursie, dyrektorzy szkół specjalnych, pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Wśród gości znaleźli się: Pani Barbara Kosterska – Radna Powiatu Wrocławskiego, Pani Helena Artymowicz – Przewodnicząca Rady Gminy Mietków, Pan Marcin Sokołowski – Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Po oficjalnym powitaniu nadszedł czas na wygłoszenie prelekcji na temat działań Powiatu Wrocławskiego na rzecz osób z niepełnosprawnością zrealizowanych w 2017 r. Wygłosiła ją Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. W swojej prezentacji przedstawiła ona najważniejsze inicjatywy, jakie zrealizował Powiat na przestrzeni minionego roku w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Następnie na scenę wkroczyła utalentowana artystka Pani Jadwiga Tomczyńska-Ambroziak, która zachwyciła gości swoim głosem i dźwiękami rzadko spotykanej harfy elektrycznej.

Kolejną prelekcję na temat „Praw i aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnościami" wygłosiła Pani Małgorzata Franczak – członek Zarządu Fundacji Eudajmonia.

Konkurs „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego" został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego. Pan Starosta nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości, natomiast skierował do gości kilka słów w liście, który odczytała Pani Agata Gwara – Starszy inspektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Przedstawiono główne zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2016-2020, która była organizatorem konkursu. Następnie przedstawieni zostali członkowie Kapituły Konkursowej w składzie: Pani Maria Biegańska – Przewodnicząca Kapituły, Radna Powiatu Wrocławskiego, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pan Adam Kozarowicz – Wójt Gminy Mietków, Pan Marcin Sokołowski – Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Małgorzata Kozarowicz – laureatka konkursu w kategorii „Osoba" w 2016 r.

Nominowani do nagrody byli zgłaszani w dwóch kategoriach: „Osoba" i „Darczyńca" oraz w podkategorii „Wolontariusz młodzieżowy". Podczas Gali zaprezentowano każdego z nominowanych oraz ich działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. W kategorii „Osoba" znaleźli się: Państwo Maciejka i Jerzy Bokrzyccy, Pani Kalina Komorowska, Pani Marianna Nowicka i Pan Artur Trepiak. Nagrody wręczali Pani Małgorzata Kozarowicz – laureatka konkursu w 2016 r. i Pan Marcin Sokołowski – Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PFRON. III miejsce zajęła Pani Kalina Komorowska, II miejsce przypadło w udziale Państwu Maciejce i Jerzemu Bokrzyckim, natomiast na I miejscu uplasowała się Pani Marianna Nowicka. W podkategorii „Wolontariusz młodzieżowy" nominowana została jedna osoba – Pani Elżbieta Walerzak, która odebrała nagrodę z rąk Pani Małgorzaty Kozarowicz.

W kategorii „Darczyńca" nominowani byli: Państwo Dorota i Tomasz Kurzewscy, Ośrodek Leczenia Uzależnień MONAR z Milejowic oraz wolontariat szkolny przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Łozinie. W tej kategorii III miejsce przypadło Ośrodkowi MONAR, II miejsce zajęli Państwo Dorota i Tomasz Kurzewscy. Laureatem konkursu w kategorii „Darczyńca" został wolontariat szkolny z Łoziny. Nagrodę w jego imieniu z rąk Pani Magdaleny Kuźnickiej – Zastępcy Dyrektora PCPR i ks. Dariusza Amrogowicza – Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej odebrały pedagog i opiekun szkolnego wolontariatu – Pani Renata Sacharewicz oraz Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łozinie – Pani Iwona Światłowska.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpili podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z Małkowic w spektaklu pt. „Współczesny Kopciuszek".

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych owocnych działań w służbie drugiemu człowiekowi!

 

Galeria zdjęć

Relacja z wydarzenia: http://www.echo24.tv/artykul/iii-zlota-gala-dobrych-praktyk-6712

List od Starosty Powiatu Wrocławskiego