Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

Wersja dla słabowidzących:

Logo PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje o możliwości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

O w/w dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadań nie może przekroczyć:

  • 60 % kosztów jego realizacji w przypadku organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • 80% kosztów jego realizacji w przypadku nabycia sprzętu rehabilitacyjnego.

Wnioski do realizacji w 2018 r. wraz z wymaganymi załącznikami na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych składać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 30 listopada 2017 r.