Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Punkt konsultacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych

Wersja dla słabowidzących:

NGO plakat  A2 2017-page-001Informujemy, że w okresie 18.10. - 15.12.2017 r. realizowane będzie zadanie pn. "Mobilny punkt wsparcia NGO", współfinansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego. W ramach projektu uruchomiono punkty konsultacyjno–doradcze, w których świadczone będzie nieodpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych funkcjonujących na obszarze Powiatu Wrocławskiego.

 

 

 

Planowane doradztwo dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania organizacji Głównym celem projektu jest:

1. Wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: prawnych i finansowych aspektów ich funkcjonowania, a w szczególności wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie, zmian statutu;
prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, sprawozdawczości, rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS.
2. Konsultacje i doradztwo w zakresie spraw formalno-prawnych oraz z zakresu rachunkowości w kwestiach bieżącego funkcjonowania organizacji.
3. Konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania projektów ze środków publicznych, wskazanie alternatywnych źródeł wsparcia finansowego.
4. Analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań bieżących problemów.
5. Merytoryczne wsparcie dla osób chcących założyć organizację pozarządową, zakładanie organizacji.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie kilku szkoleń dla organizacji. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Organizacyjno-Prawnym oraz u Organizatora - Stowarzyszenie LIDER A4 (tel. 71 311 11 35).

Dyżury będą się odbywać w siedzibie Organizatora (Kobierzyce, ul. Witosa 15) lub - w ramach zapotrzebowania - na terenie Powiatu oraz w każdą środę w godz. 14:00 - 16:45 w siedzibie Starostwa Powiatowego (pok. 204).