Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W MAŁKOWICACH

Wersja dla słabowidzących:

logo CaritasZ dniem 1 października 2017 r. w Małkowicach rozpoczął działalność Dom Pomocy Społecznej. Placówka pod nazwą „Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej" przeznaczona jest dla 20 osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom pod względem warunków bytowych spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Dysponuje 14 wyposażonymi pokojami mieszkalnymi. Łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji mieszkańców jest m.in. pokój dziennego pobytu i sala terapii. Cały obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych, posiada 2 windy oraz wyposażony jest w system alarmu pożarowego i system przyzywowo-alarmowy. Powstanie „Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej" w Małkowicach to odpowiedź na rozpoznane potrzeby mieszkańców powiatu wrocławskiego w zakresie organizowania instytucjonalnej pomocy stacjonarnej dla osób wymagających wsparcia. Działalność Domu, na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, przewidziana jest do 30 września 2022 r.

Makowice

Makowice2

Makowice3

Makowice4

Makowice5