Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Doznajesz przemocy? Nie jesteś sama!

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w związku z realizacją zadań Programu Terapeutycznego i Pomocy Psychologicznej dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2017-2020 serdecznie zaprasza mieszkanki z terenu Powiatu Wrocławskiego, tj. gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic, Sobótki i Żórawiny do udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą w rodzinie.

Pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia o charakterze samopomocowym i terapeutycznym odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. (II wtorek miesiąca) w godzinach 12:00-13:30 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, IV piętro, pok. 435, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Szczegółowe informacje na temat grupy wsparcia można uzyskać pod nr tel. 71/72-21-862.

Spotkania w ramach grupy wsparcia w 2017 r. i 2018 r.

Termin

Godzina

14.11.2017 r. (wtorek)

12:00-13:30

09.01.2018 r. (wtorek)

12:00-13:30

13.03.2018 r. (wtorek)

12:00-13:30

08.05.2018 r. (wtorek)

12:00-13:30

10.07.2018 r. (wtorek)

12:00-13:30

11.09.2018 r. (wtorek)

12:00-13:30

13.11.2018 r. (wtorek)

12:00-13:30

 

 Pamiętaj! Nie jesteś sama z problemem!