Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Pierwszy krok w zawodową przyszłość

Wersja dla słabowidzących:

Plakat EGDInformujemy, iż w w chwili obecnej rozpoczął się nabór kandydatów do projektu "Pierwszy krok w zawodową przyszłość" współfinansowanego przez ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do ludzi młodych, pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które są bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Osoby te muszą być mieszkańcami powiatu wrocławskiego, powiatu kłodzkiego lub Wrocławia, oraz nie mogą uczyć się w trybie dziennym. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi, głównie z obszarów wiejskich i znalezienie im zatrudnienia. W ramach projektu uczestnik otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowego, 3-miesięcznego stażu (dla 80% uczestników) oraz pośrednictwa pracy. Za udział w szkoleniu zawodowym uczestnik projektu otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł netto, natomiast za udział w stażu stypendium w kwocie 1710 zł netto/m-ąc.