Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia”

Wersja dla słabowidzących:

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o kolejnym konkursie plastycznym pt. „Święta Bożego Narodzenia", organizowanym przez Fundację Znajdź Pomoc.

Celem konkursu jest:
a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników;
b) aktywizacja społeczna,
c) rozwój pasji i arteterapia różnych grup beneficjentów Fundacji,
d) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możli- wościach ich terapeutycznego wykorzystania,
e) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.

Do Konkursu zaproszone są wszystkie zainteresowane jego celami osoby, w szczególności bezpośredni odbiorcy działań Fundacji, tj. osoby chore, z niepełnosprawnościami, samotne, seniorzy, dzieci oraz pozostałe osoby, które poprzez arteterapię radzą sobie z trudną sytuacją, w której się znalazły.

Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego), wraz z formularzem zgłoszeniowym, do dnia 13.10.2017 na adres: ul. Powsińska 20A (wejście od ulicy Muszyńskiej), 02-920 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny".

Więcej informacji na stronie Fundacji.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Wrocławskiego do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody!