Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Brązowy Krzyż Zasługi dla prowadzących Rodzinny Dom Dziecka

Wersja dla słabowidzących:

J i G LechW dniu 8 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, w Sali Pod Kopułą, z inicjatywy Koalicji Na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pod hasłem "Dziecko jest najważniejsze", odbył się V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.
Podczas uroczystości Pan Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP rodzicom zastępczym, którzy otaczają opieką i miłością powierzone im dzieci.
Za zasługi w działalności na rzecz dzieci i promowania idei rodzicielstwa zastępczego Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Państwo Joanna i Grzegorz Lech - prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Dobrzykowicach, a posiadający łącznie 15 - letnie doświadczenie pełnienia funkcji rodziców zastępczych na terenie Powiatu Wrocławskiego.


Cieszymy się bardzo i jesteśmy dumni tym bardziej, że tak wyjątkowego wyróżnienia doświadczyło jedynie 7 rodzin zastępczych (11 osób) w Polsce.
Serdecznie gratulujemy Państwu Joannie i Grzegorzowi Lech!
Składamy podziękowania za trud we wkładaną pracę, stanowiącą wzór do naśladowania dla innych.