Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

„PRZYJACIEL SMOLCA”

Wersja dla słabowidzących:

DSC 0493 1W dniu 28 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Smolcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji przypadającego w marcu Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Inicjatorem spotkania było Koło nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pan Hieronim Kuryś - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Pan Antoni Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Beata Kaczka - Folaron – Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Pan Krzysztof Bujak - Sołtys Smolca, Pani Halina Wiśniowska - Przewodnicząca Koła nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu.
Uroczystość stała się również okazją do złożenia podziękowań osobom, które są mocno zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju Smolca oraz w pomoc jego mieszkańcom.
Z tego powodu wręczono nagrody PRZYJACIEL SMOLCA. Radni Gminy Kąty Wrocławskie uhonorowali Pana Romana Potockiego – Starostę Powiatu Wrocławskiego za jego wkład w poprawę infrastruktury drogowej, a tym samym bezpieczeństwo i estetykę Smolca. Nagrody otrzymali również Pani Beata Kaczka - Folaron - Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz Pan Antoni Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za dobrą współpracę Powiatu Wrocławskiego z Gminą Kąty Wrocławskie.
Seniorzy z Koła nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu przyznali statuetkę PRZYJACIELA SMOLCA Pani Arlecie Szmigielskiej - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, za jej wieloletnią pomoc i zaangażowanie na rzecz potrzebujących mieszkańców Smolca.