Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Projekt #SMARTme dla wychowankow rodzinnej pieczy zastępczej

Wersja dla słabowidzących:

LOGO F RiP W imieniu Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczosć serdecznie zapraszamy młodzież w wieku od 17 do 25 lat przebywajacą w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w projekcie #SMATRme. Udział w projekcie daje uczestnikom możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycia umiejętności ułatwiających wejscie na rynek pracy oraz stwarza szanse wsparcia wychowanków w świadomym i odpowiedzialnym łączeniu nauki z pasją i zainteresowaniami, planami na przyszłość oraz karierą zawodową.    


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie Fundacji pod adresem http://frip.org.pl/smartme