Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Niebieska linia

Wersja dla słabowidzących:

Stowarzlogo Niebieska Liniayszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" z Warszawy, które prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" informuje, iż nadal prowadzi swoją działalność i świadczy pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Powyższe stanowisko ww. Stowarzyszenia wynika z faktu, iż w ostatnim czasie, pojawił się chaos informacyjny dotyczący nieprawdziwych informacji na temat funkcjonowania „Niebieskiej Linii", jakoby przestała działać lub ograniczyła zakres swojej działalności.

W Warszawie działa inna placówka posługująca się identyczną nazwą (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"), która nie otrzymała środków z Ministerstwa Sprawiedliwości na prowadzenie poradni telefonicznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (wcześniej działającej przez 6 godzin dziennie pod stacjonarnym, warszawskim numerem telefonu). To właśnie ten telefon zawiesił swoją działalność i to jego dotyczą doniesienia medialne.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" jest pierwszą tego typu instytucją w Polsce, założoną w 1995 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w skrócie PARPA). Pogotowie „Niebieska Linia" prowadzi nieprzerwanie od ponad 21 lat Ogólnopolski Telefon „Niebieska Linia".
PARPA ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację tego zadania i na podstawie rozstrzygnięcia komisji konkursowej – zleca prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" organizacjom pozarządowym. Kiedyś tę placówkę prowadził Instytut Psychologii Zdrowia, a od 2007 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego zadanie to jest realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia".
Od stycznia 2017 r. Pogotowie nie tylko nie zawiesiło swojej działalności, ale rozszerzyło zakres świadczonej pomocy. Telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" pracuje obecnie przez całą dobę, a połączenie z numerem 800-120-002 jest całkowicie bezpłatne. Szczegółową ofertę pomocy Pogotowia można znaleźć na stronach: www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org.