Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Podziękowania dla Wójta Gminy Kobierzyce

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, sprawując w imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego pieczę nad usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego, pragnie przekazać serdeczne podziękowania Panu Ryszardowi Pacholikowi – Wójtowi Gminy Kobierzyce, za okazane wsparcie i pomoc w zakresie pozytywnego załatwienia sprawy mieszkaniowej usamodzielnianego wychowanka Domu Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich. Dzięki przychylności Pana Wójta dla naszego podopiecznego możliwym stało się rozpoczęcie samodzielnego życia w swoim mieszkaniu, które dla młodego człowieka jest podstawą egzystencji.

Dziękujemy za okazaną pomoc, życząc jednocześnie wielu sukcesów i radości.

 

Dyrektor PCPR we Wrocławiu
wraz z pracownikami