Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Metoda otwartego dialogu – bliższa instytucjom pomocy społecznej

Wersja dla słabowidzących:

Obraz 053Dnia 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Wrocławskiego z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, odbyło się szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego, dotyczące problematyki psychiatrii środowiskowej pn. „Rozpozna- wanie kryzysu psychicznego u klientów w podejściu opartym na Metodzie Otwartego Dialogu".


Spotkanie otworzyła Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Następnie Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego przywitał zgromadzonych gości i korzystając z możliwości, złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2017 Roku. Życzenia złożyła także Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, wracając do Dnia Pracownika Socjalnego, które otrzymała od Pani Elżbiety Bojanowskiej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Szkolenie poprowadził Pan Ryszard Spychalski – psychoterapeuta oraz prezes zarządu Fundacji Concordia we Wrocławiu, której misją jest pomoc wszystkim osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizmu służb społecznych w kontakcie z osobami przeżywającymi kryzys psychiczny oraz przybliżenie zasad i sposobu pracy z takimi osobami poprzez stosowanie podejścia opartego na Otwartym Dialogu, które zostało stworzone w latach osiemdziesiątych XX wieku przez prof. Jaakko Seikkulę (psychoterpautę) i Brigittę Alakare (psychiatrę). Tematyka spotkania pozwoliła uczestnikom na poszerzenie obszarów swojej wiedzy związanej z zagadnieniem zdrowia psychicznego, rozpoznawania kryzysu psychicznego, rozwoju modeli psychoterapii w Polsce i na świecie, a jego warsztatowa forma umożliwiła doskonalenie swoich umiejętności w zakresie zniekształceń poznawczych i zrozumienia osoby przeżywającej kryzys także w kontekście funkcjonowania w systemie psychiatrycznym.
Refleksje uczestników szkolenia najlepiej zobrazują przytoczone podczas szkolenia słowa Joanny Zając, które następnie stały się inspiracją do dedykacji słynnej książki „Schizofrenia" wybitnego polskiego psychiatry i humanisty - Antoniego Kępińskiego „Ci, którzy więcej czują inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią, a których często nazywamy schizofrenikami".

Obraz 005

Obraz 015

Obraz 047

Obraz 066