Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Wersja dla słabowidzących:

PKEW dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego przez tutejsze Centrum w okresie od czerwca 2016 r. do grudnia 2016 r.


Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prowadzonej ewaluacji Programu.
Jego uczestnikami byli: Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, koordynator realizacji Programu – Paulina Mielczarek oraz Helena Drozda – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie oraz Radosław Kozłowski – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.
W ramach spotkania przedstawiono formę, sposób i zakres tematyczny realizowanego Programu oraz dokonano jego podsumowania. Dostrzegając potrzebę kontynuacji tego typu przedsięwzięcia planuje się realizację kolejnej edycji Programu w 2017 r., przy założeniu wzmacniania współpracy międzyinstytucjonalnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu składa podziękowania za współpracę przy realizacji tegorocznej edycji Programu wszystkim przedstawicielom instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.