Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

II Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

Zota GalaW dniu 2 grudnia 2016 r. na terenie gminy Żórawina, w pięknej sali Muzeum Powozów w Galowicach po raz kolejny miała miejsce szczególna uroczystość. Z okazji obchodzonych w okolicznych dniach świąt: Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodo- wego Dnia Wolontariusza odbyła się II Złota Gala na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego.


Podczas uroczystości ogłoszeni zostali laureaci konkursu – osoby i firmy działające na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Organizatorem konkursu oraz uroczystej Gali była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Galę poprowadzili: Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pan Marcin Seretny – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i zarazem Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Na początku przywitali oni zebranych gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, reprezentanci stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, członkowie kapituły konkursu, nominowani w konkursie, dyrektorzy szkół specjalnych, pracownicy i wolontariusze Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Powiat Wrocławski reprezentowali: Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pan Hieronim Kuryś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Radni Powiatu Wrocławskiego – Pani Maria Biegańska, Pan Jarosław Jagielski i Pani Barbara Kosterska oraz Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – Pani Beata Pierzchała.

Ponadto uroczystość swoją obecnością uświetnili Pan Henryk Kuriata – Wójt Gminy Jordanów Śląski, Pan Antoni Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Pan Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina.

Po oficjalnym powitaniu głos zabrał Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki, który przywitał zebranych gości, podziękował za możliwość udziału w obradach Kapituły Konkursu oraz złożył wyrazy uznania za zaangażowanie w niełatwą pracę na rzecz osób niepełnosprawnych wszystkim nominowanym w konkursie.

Następnie na scenę wkroczyli wolontariusze Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, którzy zaprezentowali publiczności spektakl o tematyce baśniowej. Po nim nie zabrakło kilku słów podziękowania z ust Pana Jana Żukowskiego - Wójta Gminy Żórawina.

Po części artystycznej nadszedł czas na wygłoszenie prelekcji na temat działań Powiatu Wrocławskiego na rzecz osób z niepełnosprawnością zrealizowanych w 2016 r. Wygłosiła ją Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. W swojej prezentacji przedstawiła ona najważniejsze inicjatywy, jakie zrealizował Powiat na przestrzeni minionego roku w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

W dalszej części spotkania prowadzący skupili się na samym konkursie „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego", który został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego.

Przedstawiono członków oraz główne zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2016-2020, która była organizatorem konkursu. W jej skład, oprócz przewodniczącego, Pana Marcina Seretnego, wchodzą: Pani Ewa Walerzak - Prezes Stowarzyszenia „KRZYŚ – Byś Kolorowo Żył" z Kątów Wrocławskich jako wiceprzewodnicząca, Pani Magdalena Włodarczyk - Pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce jako sekretarz oraz członkowie: Pani Joanna Bryłkowska-Hehn - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach i Pan Marek Gurgul - Kierownik Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Hostelu Stowarzyszenia MONAR w Milejowicach.

W dalszej kolejności przedstawieni zostali członkowie Kapituły Konkursowej w składzie: Pani Maria Biegańska – Przewodnicząca Kapituły, Radna Powiatu Wrocławskiego, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pan Henryk Kuriata – Wójt Gminy Jordanów Śląski, Pani Helena Hanc - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń" z Kątów Wrocławskich, laureatka konkursu w kategorii „Osoba" w 2015 r. oraz Pan Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nominowani do nagrody byli zgłaszani w dwóch kategoriach: „Osoba"„Darczyńca". Podczas Gali zaprezentowano każdego z nominowanych oraz ich działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. W kategorii „Osoba" znaleźli się: Pani Joanna Bąbolewska, Państwo Małgorzata i Bronisław Kozarowicz, Pani Ludmiła Krawiec, Pani Agata Kubiak i Pani Natalia Nahajowska. Nagrody wręczali Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego i Pani Maria Biegańska – Przewodnicząca Kapituły Konkursu. III miejsce zajęła Pani Natalia Nahajowska, II miejsce przypadło w udziale Pani Agacie Kubiak, natomiast na I miejscu uplasowali się Państwo Małgorzata i Bronisław Kozarowicz. W kategorii „Darczyńca" nominowana została jedna firma - POSCO-PWPC Sp. z o.o. z Biskupic Podgórnych. Nagrodę z rąk Pana Romana Potockiego i Pani Marii Biegańskiej odebrał Pan Park Hyun Chul - Dyrektor Administracyjny firmy.

W drugiej części spotkania zaproszono gości do zwiedzania Muzeum Powozów. Po obejrzeniu ekspozycji przygotowany był dla przybyłych poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych owocnych działań w służbie drugiemu człowiekowi!

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.