Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w UMWD

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przekazuje informację, dotyczącą organizowanego przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, spotkania dotyczącego „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".


Spotkanie odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. w godz. 10:00 – 14:30 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, sala nr 50.


Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie UMWD pod adresem www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/spotkania-konsultacyjne-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organiza-3/.