Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Szkolenie dla opiekunów rodzinnej pieczy zastępczej

Wersja dla słabowidzących:

Czeszw 0W dniach 12 – 13 września 2016 r. w Hotelu „Niezły Młyn" w Czeszowie odbyło się szkolenie dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

które otworzyła Arleta Szmigielska – Dyrektor PCPR we Wrocławiu. Podczas szkolenia swoją obecnością zaszczycili: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego i Jan Bronś – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego. Przedstawiciele rodzin przyswajali wiedzę m.in. z zakresu procedury adopcyjnej dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Uczestnicy z uwagą przysłuchiwali się informacjom dotyczącym kwalifikacji dzieci zgłoszonych do przysposobienia, doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, przeprowadzania analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka. Zainteresowanie wzbudziła tematyka poświęcona trudnościom rodzicielstwa adopcyjnego, adopcji dziecka z przemieszczeniem poza granice kraju oraz instytucji rodziny preadopcyjnej. Popołudniowa część dnia poświecona była szkoleniu na temat zdrowia psychicznego, kryzysu psychicznego, kompetencji psychicznych dorosłych i dzieci oraz sposobom radzenia sobie z trudnymi i lepszymi sytuacjami. Największe zaciekawienie wśród uczestników wzbudził wykład poświęcony Metodzie Otwartego Dialogu, jako sposobu radzenia sobie z kryzysem psychicznym w rodzinie. Opiekunowie pieczy zastępczej zostali wprowadzeni także w obszar przeciwdziałania przemocy wobec dziecka oraz metodykę chwalenia dziecka w procesie wychowawczym. Z rodzinami omówiono dokumentację dotyczącą zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej, przyznawania świadczeń pieniężnych oraz rozliczania wynagrodzeń.
Dziękujemy przedstawicielom Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu i Ryszardowi Spychalskiemu - Prezesowi Fundacji CONCORDIA we Wrocławiu za nieocenione i osobiste zaangażowanie w profesjonalne przeprowadzenie zajęć.
Szkolenie dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatu Wrocławskiego pokazało, jak ważne dla wymiernej współpracy są spotkania mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i wiedzy, uwzględniające ich potrzeby oraz możliwość wymiany własnych doświadczeń.

 

Czesw 1Czesw 2Czeszw 3

Czeszw 5Czesw 6Czesw 7

Czesw 8Czesw 9Czesw 10

Czesw 11