Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2016-2020

Wersja dla słabowidzących:

IMG 5448W dniu 21 czerwca 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego.

Na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Wrocławskiego w skład Rady powołani zostali przedstawiciele działających na terenie Powiatu organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Joanna Bryłkowska-Hehn – zgłoszona przez Gminę Siechnice,
 2. Marek Gurgul – zgłoszony przez Stowarzyszenie MONAR,
 3. Marcin Seretny – zgłoszony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
 4. Ewa Walerzak – zgłoszona przez Gminę Kąty Wrocławskie,
 5. Magdalena Włodarczyk – zgłoszona przez Gminę Długołęka.

Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, gratulując powołania oraz życząc sukcesów w działaniu, wręczył członkom rozpoczynającej się kadencji akty powołania.

Następnie dokonano wyboru nowego Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady został Pan Marcin Seretny, Wiceprzewodniczącą Pani Ewa Walerzak, natomiast funkcję Sekretarza pełnić będzie Pani Magdalena Włodarczyk.

Do zakresu działania Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Serdecznie gratulujemy nowym członkom powołania oraz życzymy wytrwałości w realizacji przedsięwzięć!

IMG 5440

IMG 5441