Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Nowy Dom

Wersja dla słabowidzących:

Nowy dom 1

W dniu 04.06.2016 roku w Wierzbicach miało miejsce ważne wydarzenie – otwarcie domu, który w całości przeznaczony będzie na potrzeby dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej Państwa Maciejki i Jerzego Bokrzyckich.

Dom został zbudowany dzięki uprzejmości sponsorów i ludzi dobrej woli, ale przede wszystkim dzięki wytrwałości i zaangażowaniu rodziny zastępczej. Dom dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, ze względu na fakt, że pod opieką Państwa Bokrzyckich przebywa dwójka dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim.
W zabawie zorganizowanej z tej okazji wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu - Arleta Szmigielska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, do którego uczęszczają dzieci - Ewa Piotrowska, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - Aleksandra Ciochoń, sponsorzy, a także przyjaciele rodziny.

Nowy dom 2

Nowy dom 3