Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Kolejne, trzecie spotkanie z sołtysami za nami

Wersja dla słabowidzących:

2W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań z sołtysami Powiatu Wrocławskiego, w którym udział brała Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Nieodpłatna Pomoc i Edukacja Prawna w Powiecie". Tym razem udział w nim wzięli sołtysi, przewodniczący zarządów osiedlowych oraz wójtowie i radni powiatowi z gmin Kąty Wrocławskie, Mietków i Sobótka.

Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z prawami i obowiązkami konsumentów, rejestracją organizacji pozarządowych, zasadami pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Powiatu Wrocławskiego przez mieszkańców i organizacje pozarządowe. Ponadto uczestnicy debaty zostali poinformowani o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ofercie edukacyjnej szkół powiatowych. Pani Magdalena Kuźnicka przedstawiła zakres realizowanych przez Centrum zadań, szczególnie uwzględniając ofertę wsparcia skierowaną do osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie oraz specjalistyczną pomoc w ramach interwencji kryzysowej.

Kolejny cykl spotkań odbędzie się jesienią bieżącego roku.


3

1