Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konkursy dla rodzin zastępczych

Wersja dla słabowidzących:

Z radością informujemy, że pojawiły się nowe edycje, ciekawych konkursów, skierowanych dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych, do których udziału gorąco zachęcamy.
Zapraszamy do zapoznania się z propozycją Towarzystwa Nasz Dom, które ogłosiło konkurs grantowy pod nazwą „Czas na Remont 2016".


Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach konkursu udzielane jest wsparcie finansowe na wykonanie prac remontowych i na doposażenie.
Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej http://towarzystwonasz dom.pl/konkurs-czas-na-remont/
W imieniu fundacji Ernst & Young zapraszamy do udziału w proponowanych dwóch konkursach:

1) Konkurs „Wygraj Rodzinne Wakacje", który umożliwia wszystkim formom rodzinnej opieki zastępczej uzyskanie dofinansowania do wspólnych, rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz, który zawiera opis planowanego wyjazdu wraz z kosztorysem oraz wykonać tematyczną pracę konkursową, która musi być dziełem wszystkich członków rodziny.

2) Konkurs „Akademia Letniej Przygody" skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, które wychowują dzieci w wieku szkolnym od 7 do 18 lat.
W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.
Informujemy, że Fundacja Ernst & Young świadczy pomoc finansową oraz rzeczową. Informacje o zasadach przyznawanej pomocy znajdziecie państwo na stronie internetowej pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/CorporateResponsibility/Fundacja-Pomoc-finansowa-i-rzeczowa gdzie znajduje się pełna oferta fundacji.
Zachęcamy rodziny zastępcze do kontaktu z koordynatorami pieczy zastępczej PCPR we Wrocławiu w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych we wszystkich wskazanych powyżej konkursach.