Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Program wyrównywania różnic między regionami III

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2016 r.


W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D – likwidacja barier transportowych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

  • w obszarze B - 25% kosztów realizacji,
  • w obszarze C - 45% kosztów realizacji,
  • w obszarze D - 55% kosztów realizacji w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 65% kosztów realizacji w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu do dnia 8 kwietnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Centrum).