Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wigilia w Stowarzyszeniu „Krzyś”

Wersja dla słabowidzących:

DSC04333Zarząd Stowarzyszenia „Krzyś" spotkał się w dniu 19 grudnia 2015 r. z podopiecznymi, rodzicami, wolontariuszami oraz sympatykami na uroczystej Wigilii w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.


Stowarzyszenie niesie pomoc potrzebującym umożliwiając im przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. W szczególności przyczynia się do tworzenia warunków dla godnego życia osób niepełnosprawnych oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy tych warunków.

Spotkanie opłatkowe zaszczycił swoją obecnością Pan Stanisław Huskowski – poseł na Sejm RP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Hieronim Kuryś – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Pani Magdalena Kuźnicka – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Maria Mach – dyrektor GOKiS w Kątach Wrocławskich oraz Pani Violetta Bigda – kierownik Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Po oficjalnych przemówieniach na sali pojawił się gość specjalny, czyli Mikołaj, który obdarował podopiecznych Stowarzyszenia wspaniałymi podarkami.

Poruszające były tradycyjne jasełka przedstawione przez podopiecznych. Wszyscy przełamali się opłatkiem i poczęstowali się wigilijnym posiłkiem.

DSC04247

DSC04267

DSC04340

DSC04383

DSC04472

DSC04483