Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2015

Wersja dla słabowidzących:

 DSC8141W dniu 4 grudnia 2015 r. na terenie gminy Żórawina, w pięknej sali Muzeum Powozów w Galowicach miała miejsce szczególna uroczystość. Z okazji obchodzonych w okolicznych dniach świąt: Międzynaro- dowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyła się I Złota Gala na Rzecz Osób Niepełno- sprawnych Powiatu Wrocławskiego.

Podczas uroczystości ogłoszeni zostali laureaci konkursu – osoby, instytucje i firmy działające na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Organizatorem konkursu oraz uroczystej Gali była Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Galę poprowadzili Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pan Marcin Seretny – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i zarazem Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Na początku przywitali oni zebranych gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele samorządu terytorialnego, kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, reprezentanci stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, członkowie kapituły konkursu, nominowani w konkursie, dyrektorzy szkół specjalnych, pracownicy i podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach, członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Powiat Wrocławski reprezentowali: Członkowie Zarządu Powiatu Wrocławskiego - Pan Michał Trębacz i Pani Maria Wilk, Radne Powiatu Wrocławskiego – Pani Maria Biegańska i Pani Barbara Kosterska oraz Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – Pani Beata Pierzchała.

Po oficjalnym powitaniu wystąpił zespół muzyczny Trio Eurosilesia w składzie: Jacek Ropski – skrzypce, Marcin Misiak – wiolonczela, Mirosław Gąsieniec – fortepian. Wykonawcy, na co dzień wykładowcy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wprowadzili przybyłych gości w klimat dawnych polskich seriali. Oprócz kompozycji z cykli „Dom" i „Polskie drogi" publiczność mogła także usłyszeć utwór z filmu „Pianista".

Po przepięknym, poruszającym występie nadszedł czas na wygłoszenie prelekcji na temat „Dobrych praktyk Powiatu Wrocławskiego na rzecz osób z niepełnosprawnością". Wygłosiła ją Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. W swojej prezentacji przedstawiła ona inicjatywy, jakie podejmował Powiat na przestrzeni ostatnich kilku lat w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

W dalszej części spotkania prowadzący skupili się na samym konkursie „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego", który został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego. Pan Starosta nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości, natomiast skierował do gości kilka słów w liście, który odczytał Pan Michał Trębacz – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Następnie prowadzący przedstawili członków oraz główne zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która była organizatorem konkursu. W jej skład, oprócz przewodniczącego, Pana Marcina Seretnego, wchodzą: Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, Pani Joanna Bryłkowska-Hehn - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, Bożena Łoposzko - Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych „SONiCH" z Kobierzyc oraz Pani Monika Rosa z Gminy Długołęka.

W dalszej kolejności przedstawieni zostali członkowie Kapituły Konkursowej w składzie: Pani Maria Biegańska – Przewodnicząca Kapituły, Radna Powiatu Wrocławskiego, Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Pani Diana Bulanda - Członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS" z Wrocławia oraz Pan Paweł Parus - Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nominowani do nagrody byli zgłaszani w dwóch kategoriach: „Osoba"„Darczyńca". Podczas Gali zaprezentowano każdego z nominowanych oraz ich działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. W kategorii „Osoba" znalazły się: Pani Bożena Łoposzko, Pani Helena Hanc i Pani Ewa Walerzak. Nagrody wręczał Pan Michał Trębacz – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego. III miejsce zajęła Pani Bożena Łoposzko, II miejsce przypadło w udziale Pani Ewie Walerzak, natomiast na I miejscu uplasowała się Pani Helena Hanc. W kategorii „Darczyńca" nominowani byli: Pani Maria Nowak, wolontariat szkolny przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Łozinie, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz firma POSCO-PWPC Sp. z o.o. W tej kategorii III miejsce przypadło firmie POSCO-PWPC Sp. z o.o. Nagrodę z rąk Przewodniczącej Kapituły Konkursowej – Pani Marii Biegańskiej odebrał Pan Hyun Chul Park - Dyrektor Administracyjny firmy. II miejsce zajęła Fundacja KGHM Polska Miedź. Laureatem konkursu w kategorii „Darczyńca" zostało Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie.

Zanim wystąpili kolejni artyści głos zabrał ks. Dariusz Amrogowicz – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, a także jeden z członków Kapituły Konkursowej. W kilku słowach wspomniał on o szczególnym czasie Adwentu, w jakim się znajdujemy oraz o tym, jak ważne w tym okresie jest otwarte serce na potrzebujących. Również Pani Helena Hanc – laureatka przemówiła w imieniu wszystkich wyróżnionych i podziękowała za docenienie ich służby na rzecz niepełnosprawnych. Na zakończenie części oficjalnej z mikołajkowym repertuarem wystąpili podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Wierzbic z akompaniamentem gitary siostry Karoliny.

W drugiej części spotkania zaproszono gości do zwiedzania niesamowitego Muzeum Powozów, znajdującego się w budynku. Po obejrzeniu ekspozycji przygotowany był dla przybyłych pyszny poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych owocnych działań w służbie drugiemu człowiekowi!

Zota Gala-2

Zota Gala-2 Kty

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości