Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

SZKOLENIE DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wersja dla słabowidzących:

Sulistrowiczki czolowkaNa terenie Centrum Szkolenia i Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach, w dniach 29 – 30 października 2015 r. odbyło się szkolenie dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Szkolenie otworzyli Arleta Szmigielska – Dyrektor PCPR we Wrocławiu oraz Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego.
W pierwszym dniu szkolenia przedstawiciele rodzin zdobywali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy mający na co dzień pod opieką małoletnie dzieci, z uwagą przysłuchiwali się aspektom prawnym pierwszej pomocy, zasadom postępowania wstępnego, tzw. „ogniwa łańcucha przeżyć", których opanowanie często warunkuje przeżycie osoby poszkodowanej. Największe zainteresowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, wzbudziła resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci w różnym wieku i osób dorosłych, przy wykorzystaniu m.in. automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED oraz postępowanie z osobą nieprzytomną. Wspólne ćwiczenia pozwoliły na praktyczną ocenę przez każdego uczestnika wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania z osobą doznającą omdlenia, ataku epilepsji, duszności pochodzenia sercowego i płucnego, zadławienia oraz ataków bezduszności u dzieci. Zajęcia teoretyczno – praktyczne dotyczące specyfiki urazów oraz zaopatrywania ran również nie studziły zainteresowania u uczestników.
I choć dzień szkoleniowy zakończył się w późnych godzinach popołudniowych, rodziny żywo analizowały zdobytą wiedzę oraz praktykę względem własnych doświadczeń życiowych.
Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy zostali wprowadzeni w świat wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Pani Iwona Hęćka – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR we Wrocławiu pokazała inne spojrzenie na wychowanie dziecka w rodzinie i wspieranie jego rozwoju w ujęciu teorii amerykańskiej psychoterapeutki - Virginii Satir. Zainteresowanie opiekunów zastępczych wzbudziło odwoływanie się w procesie wychowania do wyposażenia dziecka w siły – fizyczne, emocjonalne, intelektualne, pragmatyczne, społeczne i duchowe.
Ostatnią część szkolenia poprowadziła Pani Magda Saska – Radwan – psycholog PCPR we Wrocławiu w formie warsztatów z zakresu wypalenia zawodowego. W trakcie zajęć poznano etapy wypalenia zawodowego, rozwiązywano test pokazujący stopień wypalenia oraz dokładnie analizowano potrzeby i zasoby w dalszej pracy z wychowankami. Rodziny wykazały się pomysłowością oraz otwartością w pracy z psychologiem.
Szkolenie dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej z Powiatu Wrocławskiego pokazało, jak ważne dla wymiernej współpracy są szkolenia mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i wiedzy, uwzględniające ich potrzeby oraz możliwość wymiany własnych doświadczeń.

Sulistrowiczki1

Sulistrowiczki2

Sulistrowiczki3

 Sulistrowiczki4

Sulistrowiczki5

Sulistrowiczki6

Sulistrowiczki7

Sulistrowiczki8

 Sulistrowiczki9

Sulistrowiczki10

 Sulistrowiczki11

Sulistrowiczki13