Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Ogólnopolski Projekt „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień”

Wersja dla słabowidzących:

Zapraszamy placówki oświatowe do udziału w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez firmę Market Research World pn. "AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień", którego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną.

Efektem pracy w ramach projektu będzie innowacyjna platforma umożliwiająca bieżący monitoring stanu uzależnień wśród uczniów danej jednostki. Inicjatywa ma na celu skuteczne rozwiązanie problemu zażywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy przez dzieci i młodzież szkolną.
Projekt „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień" skierowany jest przede wszystkim do szkół.Od września 2015 r. zaplanowana jest promocja projektu w mediach oraz na portalach społecznościowych. Celem promocji będzie zachęcenie jak największej liczby szkół do udziału w ww. projekcie.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://mrw.org.pl/pliki/Info-o-kampanii.pdf lub na facebooku: https://www.facebook.com/Kampania.AFS.