Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia MONAR w Milejowicach

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 rW dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia MONAR - Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dorosłych Hostelu w Milejowicach (gmina Żórawina) odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania busa dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kluczyki na ręce Pana Jarosława Kosińskiego - Dyrektora Ośrodka we Wrocławiu oraz Pana Marka Gurgula - Kierownika Ośrodka w Milejowicach przekazali Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Dofinansowanie do zakupu pojazdu Powiat Wrocławski otrzymał ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Na zakup mikrobusa w kwocie 99.999 zł pozyskano 59.901,76 zł, wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 40.097,24 zł.

Zakupiony pojazd, dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON, umożliwia bezpieczne przewozy mieszkańców Hostelu i podopiecznych Ośrodka Leczenia Uzależnień z Milejowic usytuowanych w odległości 20 km od centrum Wrocławia. Jest on również niezbędny do transportu osób niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek leczniczych i rehabilitacyjnych, a także wyjazdów rekreacyjno-turystycznych. Osoby niepełnosprawne dzięki nowemu pojazdowi będą miały zapewniony udział w programach aktywizacji zawodowej oraz łatwiejszy dostęp do wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Bus

Przekazanie busa