Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Rozpoznawanie przemocy w rodzinie

Wersja dla słabowidzących:

uczestnicy szkoleniaW dniu 19 marca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się szkolenie pn. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie" zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji z terenu Powiatu Wrocławskiego, zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Domu Dziecka, placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szkolenie rozpoczęła i przywitała wszystkich gości –Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska.

Głównym celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy
w rodzinie i jej mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem jej rozpoznawania i diagnozowania oraz udzielania wieloaspektowej pomocy (m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, terapeutycznej). Szkolenie zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanego trenera – Pana Tomasza Sikorę, który zaprezentował uczestnikom treści teoretyczne oraz ćwiczenia warsztatowe. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy bardzo chętnie wzięli udział w dyskusji, wymieniając się swoimi doświadczeniami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy do udziału w szkoleniu podeszli z dużym zaangażowaniem do wykonywanych ćwiczeń, z chęcią poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.

uczestnicy szkolenia

uczestnicy szkolenia

 

uczestnicy szkolenia

 

uczestnicy szkolenia