Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - edycja 2015

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do ubiegania się w 2015 r. o dofinansowania w ramach realizacji Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, które mogą uzyskać dofinansowanie na: kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego lub oprogramowania (w tym: urządzeń lektorskich i brajlowskich), naprawę wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, zakup oraz naprawę protez, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym (opłata za czesne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia).

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym możliwych obszarów dofinansowań dostępne są w zakładce Niepełnosprawni -> Aktywny samorząd oraz na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz w zakładce Materiały do pobrania.

Wnioski w ramach Modułu I można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Wnioski w ramach Modułu II (dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym) będą przyjmowane i realizowane w dwóch cyklach:

- cykl I (semestr letni 2014/2015) - wnioski żłozone do dnia 30 marca 2015 r.,

- cykl II (semestr zimowy 2015/2016) - wnioski złożone do dnia 30 września 2015 r.

Informacje dotyczące programu można uzyskać również w siedzibie Centrum w pokoju nr 433 oraz pod numerem telefonu (71) 72 22 060.