Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Prezentacja działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

IMG 3157Dnia 27 lutego 2015 r. z inicjatywy Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu odbyło się spotkanie pn. „Kreowanie lokalnych polityk publicznych przez ciała opiniodawczo-doradcze w obszarach polityk młodzieżowych, senioralnych, zatrudnienia i osób z niepełno- sprawnością”. Jego celem było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wypracowanie kierunków i wyzwań związanych z kreowaniem polityk publicznych z aktywnym udziałem członków i członkiń Rad Działalności Pożytku Publicznego i innych ciał opiniodawczo-doradczych.

Dzięki zaproszeniu organizatorów swoją prelekcję na temat kreowania polityki osób z niepełnosprawnością wygłosił przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego – Pan Marcin Seretny. Zaprezentował on zgormadzonym gościom najważniejsze działania i inicjatywy podejmowane dotychczas przez Radę w kadencji 2012-2016. Ponadto podczas spotkania poprowadził jeden z trzech warsztatów, w ramach którego uczestnicy wypracowywali rekomendacje w zakresie kreowania polityki osób z niepełnosprawnością.

Prezentacja nt. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego

IMG 3168