Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że Stowarzyszenie „INTRO" z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 5/6 oferuje bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i materialną, która realizowana jest w 2015 roku w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Wsparcie skierowane jest dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: przemocą, wypadkiem komunikacyjnym, niealimentacją, napaścią, kradzieżą, nękaniem, oszustwem, błędem medycznym, zgwałceniem, molestowaniem i innymi czynami karalnymi mieszczącymi się w kodeksie karnym.
O pomoc można wnioskować w siedzibie Stowarzyszenia INTRO pod wyżej wskazanym adresem lub po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 667-323-965. Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl