Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Podsumowanie projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych z Gminy Siechnice

Wersja dla słabowidzących:

uczestnicy spotkania podsumowującego projektW dniu 4 grudnia 2014 r. w Ratuszu w Siechnicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt współfinansowany przez Powiat Wrocławski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmujący organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siechnic zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach wraz z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „OSTOJA".
Podczas konferencji Pani Magdalena Kuźnicka – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu omówiła działania Powiatu Wrocławskiego skierowane do osób niepełnosprawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków PFRON.

Na zakończenie projektu uczestnikom wręczono okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki.
W projekcie uczestniczyła grupa 15 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z terenu Gminy Siechnice. W ramach projektu zorganizowano:

  • 8 wyjazdów na zajęcia sportowe na hali sportowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach prowadzone przez instruktorkę wychowanie fizycznego,
  • 8 wyjazdów sportowych z elementami nauki pływania na basenie miejskim „Termy Jakuba" w Oławie prowadzonych przez instruktorów pływania,
  • wycieczkę integracyjną do Marcinowa z elementami zajęć sportowych, zwiedzaniem muzeum ludowego oraz rozmowami przy ognisku.

Zajęcia przebiegły w przyjaznej atmosferze, bazując głównie na wspólnej zabawie i współpracy.

Pani Magdalena Kuźnicka Zastępca Dyrektora PCPR we Wrocławiu

 

uczestnicy spotkania podsumowującego projekt