Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

"Dzień bez przemocy" w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

Wersja dla słabowidzących:

uczestnicy szkolenia "Dzień bez przemocy"W dniach 25 – 26 listopada 2014 r. w siedzibie Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pt. „Dzień bez przemocy" w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie Profilaktycznym w Zakresie Promowania Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2014-2020".

Szkolenie przeprowadzili pracownicy Centrum: Paulina Rawska – psycholog (stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), Magda Saska – Radwan – psycholog oraz Kamila Szarek – Skolmowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W spotkaniach uczestniczyli wychowawcy oraz wychowankowie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.
Celem głównym szkolenia była profilaktyka z zakresu przeciwdziałania przemocy. Prowadzone zajęcia zostały zrealizowane w trzech grupach: wychowawców, wychowanków do 14 roku życia i powyżej 14 roku życia. Pracownicy Domu Dziecka podczas szkolenia mogli m.in. poznać zagadnienia związane z agresją dzieci oraz przyczyny ich agresywnych postaw. Wychowankowie nauczyli się rozróżniać zachowania agresywne od nieagresywnych, poznali korzyści płynące z zachowań nieagresywnych oraz sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

uczestnicy szkolenia "Dzień bez przemocy"

 

uczestnicy szkolenia "Dzień bez przemocy"

 

uczestnicy szkolenia "Dzień bez przemocy"