Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

Wersja dla słabowidzących:

W dniu 17 listopada 2014 r. Zespół ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizował szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących Rodzinne Domy Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego z zakresu zastosowania obowiązujących procedur dotyczących umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
Spotkanie rozpoczęła Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Szkolenie poprowadziła Koordynator Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Pani Magda Saska – Radwan przy pomocy Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
W czasie spotkania goście zapoznali się ze strukturą funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz zakresem zadań. Poruszono kwestię współpracy Centrum z Sądami Rodzinnymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji postanowień sądowych, a także obowiązujących procedur. Szeroko omówiono problemy i trudności, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania obowiązków zarówno przez pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, jak i rodziny zastępcze oraz Rodzinne Domy Dziecka. Szkolenie miało charakter otwarty, co sprzyjało nawiązaniu ciekawej dyskusji, która skłoniła osoby uczestniczące w spotkaniu do wyrażenia swojego stanowiska i propozycji rozwiązywania pojawiających się problemów.
Spotkanie pokazało jak ważna i potrzebna jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz rozmowy służące zapewnieniu jak najlepszej opieki podopiecznym umieszczonym w pieczy zastępczej, a także współpracy.