Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wizyta studyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Małkowicach

Wersja dla słabowidzących:

wizyta studyjna WTZW dniu 14.11.2014 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach w ramach wizyty studyjnej pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym – współpraca gminy i powiatu" gościł przedstawicieli jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej. Inicjatorem spotkania było Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, a jego celem wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a także poznanie działalności Warsztatu jako placówki aktywizującej osoby niepełnosprawne na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Spotkanie otworzyła Pani Joanna Kowalska – Śliwa. Następnie głos zabrała Pani Joanna Bryłkowska - Hehn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach. W swojej prezentacji dokonała przedstawienia najistotniejszych form pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W dalszej części spotkania Pani Magdalena Kuźnicka Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu scharakteryzowała zadania Powiatu Wrocławskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania mogli wymienić doświadczenia związane z pracą i pomaganiem osobom niepełnosprawnym. Spotkanie zakończył Pan Marcin Seretny Dyrektor Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Warsztat Terapii Zajęciowej przedstawiając ofertę pomocową Warsztatu Terapii Zajęciowej. Następnie zebrani goście zwiedzili placówkę, gdzie mieli możliwośc spotkania się z uczestnikami.

wizyta studyjna WTZ

wizyta studyjna WTZ

wizyta studyjna WTZ